Ευρωπαϊκή Ένωση
ΗΛ.ΕΦ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΗΛ.ΕΦ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΗΛ.ΕΦ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χαμηλή Τάση (Μελέτη και Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης, Πίνακες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κ.ά.)
ΗΛ.ΕΦ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΗΛ.ΕΦ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μέση Τάση (Κατασκευή Υπαίθριων Υποσταθμών, Κατασκευή Υπαίθριων Υποσταθμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων)
ΗΛ.ΕΦ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΗΛ.ΕΦ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιστοποιήσεις (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015)
Χαμηλη Ταση

Χαμηλη Ταση

Μελέτη και Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης, Πίνακες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, Πίνακες Αυτοματισμού, Πίνακες Κτιριακού Αυτοματισμού, κ.ά.

Μέση Τάση

Μέση Τάση

Κατασκευή Υπαίθριων Υποσταθμών, Κατασκευή Υπαίθριων Υποσταθμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, Συντήρηση υποσταθμών

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015, Πρότυπα ΕΝ 61439-1 & ΕΝ 61439-2

ΗΛ.ΕΦ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΤηλ. επικοινωνίας: 6974578910
email: contact@ilef.gr

Αυτή η ιστοσελίδα έχει ως σκοπό να σας παρέχει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό πληροφορίες, που αφορούν στο αντικείμενο των εργασιών μας και να κάνει πιο εύκολη τη μεταξύ μας επικοινωνία. H ΗΛ.ΕΦ. ιδρύθηκε από ηλεκτρολόγους μηχανικούς Τ.Ε με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ηλεκτρικών συστημάτων-πινάκων. Η μακροχρόνια παρουσία μας σε θέσεις ευθύνης κατασκευαστικών εταιριών αλλά και η εργασία μας στη βαριά βιομηχανία αποτελούν εγγύηση για μια ασφαλή και άριστη κατασκευή.
ΗΛ.ΕΦ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΗΛ.ΕΦ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΗΛ.ΕΦ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ